1. augusztus 25. Nyereményjáték szabályzat
 1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a FlowLight Szolgáltató Kft. (Cg.: 07-09-026828, adószám: 25520189-2-07,  székhely: 8154 Polgárdi, József Attila utca 72/a.) – továbbiakban: Szervező – által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/anyuhorgol/oldalán futó üzenőfali játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 1. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2019.08.25. 12:00 – 2019.08.31. 12:00
Sorsolás: 2019.08.31. 13:00

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, az AnyuHorgol.hu Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. A nyereményjáték feltételei az alábbiak:

 • a Játékos a anyuhorgol.hu webáruházban minimum 3 000 (azaz háromezer) forint értékben vásárol
 • a vásárolt termékek közül minimum 1db-nak (lehet darab, gombolyag vagy csomag) baba vagy babáknak ajánlott terméknek kell lennie
 • az akciós termékek is részt vesznek a promócióban
 • vásárlás során elfogadja a webáruház ÁSZF-t: http://anyuhorgol.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

 

Baba fonalak / babáknak és/vagy gyerekeknek ajánlott fonalak:

https://anyuhorgol.hu/termekkategoria/baba-fonalak/

névlegesen: Baby Smiles 100, Baby Smiles 185, Alize My Baby, Alize Baby Best, Alize Puffy és Puffy Fine

Akciós termékek:

https://anyuhorgol.hu/termekkategoria/akcios-termekek/

 

 1. Kik vehetnek részt a játékban?
 • Aki https://www.facebook.com/anyuhorgol/oldalán kikerülő játékfelhívás szerint jár el és magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
  • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
  • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
  • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. Nyeremények

A játék végén 1 db nyertest hirdetünk.
Nyeremény: 1 db Alize – Baby and Kids (vol.19.) angol nyelvű, 143 mintaleírást tartalmazó magazin.
A nyertes nevét az AnyuHorgol Facebook oldalán tesszük közzé, legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát.

 1. Nyertesek értesítése

A nyertessel a vásárláskor megadott elektronikus elérhetőségen vesszük fel a kapcsolatot, és egyeztetjük a nyeremény átvételének részleteit.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
• jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A nyeremény kézbesítéséből fakadó többletköltség Szervezőt terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-138145/2018. A megadott adatokat a Szervező az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére kizárólag saját céljaira végzett adatgyűjtés esetén továbbíthatja.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére, valamint adatgyűjtésre használja.
Az adatkezelési cél megszűnésével, de legkésőbb a Játékot követő 30 nappal az adatok törlésre kerülnek.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
  § feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja. A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.
 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

A nyereményjátékban való részvétel feltétele a minimum 3 000 forint értékű vásárlás, amennyiben tehát a Játékos visszalép a vásárlástól, vagy törli a leadott rendelését, úgy elveszíti jogosultságát a játékban való részévételre.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook.

 

Válaszolok

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük