Rövidítések kötéshez
Magyar Angol
vált váltakozva / váltakozik alt alternate
kb. körülbelül approx approximately
kezd. kezdés beg beginning
köz között bet between
bef. munka befejezése BO bind off
byo backward yarn over
CC contrasting color
cn cable needle
a szemek felszedése CO cast on
folyt folytatás cont continue
fogy fogyasztás dec decrease
kétvégő egyenes kötőtű(k) dpn double-pointed needles
köv következő foll follow
szap szaporítás inc increase
s sima szem k knit
k1B knit stitch in row below
kfb knit 1 into front and back of a stitch; single knit increase
ksp knit 1 stitch, slip this stitch from right needle to left needle, pass second stitch on left needle over first stitch and off left needle; return stitch to right needle; single right-leaning decrease
k2tog knit 2 stitches together; single right-leaning decrease
kwise knitwise
bk bal kéz LH left hand
h hurok lp loop
j jelölő m marker
M1 or M1K make one stitch knitwise; single knit increase
M1R make one right; single right-leaning knit increase
M1L make one left; single left-leaning knit increase
M1p make one purlwise; single purl increase
M1rp make one right purlwise; single right-leaning purl increase
M1lp make one left purlwise; single left-leaning purl increase
fő szín MC main color
f fordított szem p purl
m minta pat or patt pattern
pfb purl 1 into front and back of a stitch; single purl increase
pm place marker
p2tog purl 2 stitches together; single decrease
el előző prev previous
psso pass slipped stitch over
p2sso pass 2 slipped stitches over
pwise purlwise
mar maradék rem remaining
ism ismétlés rep repeat
rev St st reverse stockinette stitch
jk jobb kéz RH right hand
s sor / kör rnd round
szo szín oldal RS right side
SKP slip 1 knitwise, knit 1, pass slip stitch over knit stitch; single left-leaning decrease
SK2P slip 1 knitwise, knit 2 together, pass slip stitch over knit 2 together; double left-leaning decrease
sl slip
sl1k slip 1 knitwise
sl1p slip 1 purlwise
sl st slip stitch
sm slip marker
ssk slip 2 stitches knitwise, knit these 2 stitches together through back loops; single left-leaning decrease
ssp slip 2 stitches knitwise, return these 2 stitches to left needle and purl them together through back loops; single left-leaning decrease
sssk slip 3 stitches knitwise, knit these 3 stitches together through back loops; double left-leaning decrease
sssp slip 3 stitches knitwise, return these 3 stitches to left needle and purl these 3 stitches together through back loops; double left-leaning decrease
S2KP2 slip 2 stitches as if to knit 2 together, knit 1, pass 2 slipped stitches over knit stitch; centered double decrease
SSPP2 slip 2 stitches knitwise, return these 2 stitches to left needle and then slip them as if to p2tog through back loops, purl 1, pass 2 slipped stitches over purl stitch; centered double decrease
sz szem st stitch
harisnyakötés St st stockinette stitch
tbl through back loop
tfl through front loop
tog together
WS wrong side
w&t wrap and turn
wyib with yarn in back
wyif with yarn in front
yb yarn back
yfwd or yf yarn forward
ráh ráhajtás yo yarn over
yon yarn over needle
yrn yarn round needle

Válaszolok